درباره ی من


فریده رجبیان متولد هزار و سیصد و پنجاه و پنج در تهران


تحصیلات: نقاشی ، طراحی و لیسانس حسابداری


بیوگرافی: متولد تهران هستم نقاشی را از کودکی ...


نمونه کارهای من

جولای 19, 2019

مقاله ی من در سایت اخبار رسمی